Γεώργιος Ι. Βλάχος
Χημεία Εισαγωγή Ανόργανος-Οργανική
[1952]