Στέφανος Δ. Σερμπέτης
Οργανική Χημεία (Σύγχρονος Ηλεκτρονική Χημεία)