Μ. Α. Γεωργιακώδης, Μ. Γ. Νικήτας
Μαθηματικά Γ' – Ασκήσεις μετά Λύσεων
[1968]