Ν. Α. Βλαχάκης, Γ. Ν. Μητσόπουλος
Αναλύσεις Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων Δ ́ Γυμνασίου
[1974]