Γιώργος Γ. Γέρος
Σταδιακή Εκμάθηση Μαθηματικών για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, βιβλίο για το δάσκαλο
[1975]