Ι. Αναστασιάδης
Τετράδιο Αριθμητικής για την Α' τάξη Δημοτικού
[1976]