Δ. Ι. Λιβέρης
Μαθήματα Άλγεβρας για τους υποψήφιους του Ε. Μ. Πολυτεχνείου
[1950]