Νικόλαος Δ. Νικολάου
Ευθύγραμμος τριγωνομετρία προς χρήσιν των μαθητών των Πρακτικών Λυκείων, των σπουδαστών των μαθηματικών, φυσικής, χημείας και των μαθητών των Στρατιωτικών Σχολών
[1932, 3rd edition]