Λέων Μελάς
Γεροστάθης γιάνι τζοτζουκλούκ κεμαλετιμίν βουκουατλερί
[1866]