Α. Λαζάρου, Α. Διάφας
Ιστορία των Νέων Χρόνων από της ανακαλύψεως της Αμερικής μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως δια την Ε' τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1957, 3rd edition]