Αγγελική Βαρελλά
Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1976, 4th edition]