Μαρία Λιουδάκη, Σ. Αγιερηνιώτης
Οδηγός Αριθμητικής. Για την Α΄ Τάξη
[1934, 1st edition]