Π. Π. Οικονόμος
Ο Μέγας Αλέξανδρος Αναγνωστικόν προς χρήσιν της Ε΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1923, 5th edition]