Μιχ. Γ. Πετρίδης, Κ. Γιοτσαλίτου-Λαχανά
Το Νέον αναγνωστικόν της Ε' τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1936, 1st edition]