Ιωάννης Κ. Κοφινιώτης
Ελληνικόν αναγνωσματάριον δια τους μαθητάς της Ε΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1915]