Αλέξανδρος Γ. Μακρυναίος
Ελληνικόν αναγνωσματάριον δια τη Δ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1915, 5th edition]