Π. Δημητράτος
Παιδικά Αναγνώσματα. Για την Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1932, 1st edition]