Σ. Δάλλας, Ε. Παντελάκης, Κ. Παπακωνσταντίνου, Χ. Παπαμάρκος
Ελληνικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1922, 5th edition]