Π. Νιρβάνας, Δ. Γ. Ζήσης, Δ. Π. Δαμασκηνός
Φύση και ζωή Αναγνωστικό για την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1933, 1st edition]