Ελληνικόν Αναγνωσματάριον. Δια τους μαθητάς της Τετάρτης Τάξεως των Σχολείων της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως
[1906]