Αθαν. Δ. Μπρούστας
Η καλή καρδιά Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1934, 1st edition]