Στ. Μυριβήλης, Δημ. Ανδρεάδης
Στάθης Σταθάς. Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1934, 1st edition]