Αλεξ. Γ. Μακρυναίος
Ελληνικόν αναγνωσματάριον διά την Γ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1915, 5th edition]