Α. Κουρτίδης, Γ. Κονιδάρης
Στα παλαιά χρόνια. Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1926, 6th edition]