Γεώργιος Κονιδάρης, Γεώργιος Καλαράς
Ανθοδέσμη – Ελληνικόν Αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1916]