Δημοσθένης Μ. Ανδρεάδης
Οδύσσεια Αναγνωστικό Τρίτης Δημοτικού
[1934, 8th edition]