Χαρίσιος Παπαμάρκος
Ελληνικόν αλφαβητάριον δια τους μαθητάς της τρίτης τάξεως των σχολείων της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως
[1905]