Δημ. Ν. Νικολαΐδης
Ελληνικόν Αναγνωσματάριον. Γ΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων αμφότερων των Φύλων
[1914, 3rd edition]