Γ. Κονιδάρης, Γ. Καλαράς
Ομήρου Οδύσσεια. Προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ Τάξεων των Δημοτικών Σχολείων Αμφοτέρων των Φύλων
[1916]