Ε. Παπαμιχαήλ, Σ. Δάλλας, Ι. Κολλάρος
Ελληνικόν Αναγνωσματάριον. Προς χρήσιν των μαθητών της Τρίτης Τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1922, 5th edition]