Ιωαν. Α. Μητρόπουλος
Ιστορικοί Χάρται της Ελλάδος. Δια τους μαθητάς Δ', Ε', ΣΤ΄ Τάξεως Δημοτικού Σχολείου
[1955]