Χ. Δημητρακόπουλος
Οι απελευθερωτικοί αγώνες του έθνους. Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού
[1950]