Νικολ. Σ. Γκινόπουλος
Ιστορία του Βυζαντιακού Ελληνισμού δια την Ε΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων
[1937, 2nd edition]