Νικ. Σ. Γκινόπουλος
Ιστορία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Δια τους μαθητάς της Ε' Τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1923, 1st edition]