Δ. Χαρτουλάρης, Κ. Καβυλουσάκης, Θ. Κ Μπάλλας, Γ. Χειλάς
Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. Για την Δ' τάξη των Δημοτικών Σχολείων
[1952]