Ν. Παπασπύρου
Νέα Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος. Τάξη Τετάρτη (και Γ' - Δ') του Δημοτικού Σχολείου
[1946, 1st edition]