Ν. Παπασπύρου
Νέα Ιστορία των Ηρωικών Χρόνων. Τάξη Τρίτη (και Γ' - Δ') του Δημοτικού Σχολείου
[1946, 1st edition]