Νικόλαος Μεταξάς
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος δια τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1916]