Αγγελική Χ. Πάτση
Αρχαία Ελλάδα Μυθολογία - Ιστορία για τις Γ΄ Δ΄ τάξεις και το 1ον έτος συνδιδασκαλίας