Επ. Παπαμιχαήλ, Δ. Βουτυράς
Το χρυσό μου βιβλίο. Αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού
[1933, 2nd edition]