Αρ. Π. Κουρτίδης
Ιστορίες. Αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού
[1927, 14th edition]