Γρ. Ξενόπουλος, Γ. Κονιδάρης
Ο καλός δρόμος Αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού
[1932, 8th edition]