Επ. Γ. Παπαμιχαήλ
Πέτρος Λάρας. Αναγνωστικό Β' Δημοτικού
[1918, 3rd edition]