Γ. Ξενόπουλος, Γ. Κονιδάρης
Ο Καλός Δρόμος. Αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού
[1934, 1st edition]