Ιωάννης Ν. Λάζος
Ελληνικόν Αναγνωσματάριον μετ' εικόνων. Προς χρήσιν των μαθητών της Β' τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1922, 5th edition]