Επ. Παπαμιχαήλ, Δ. Βουτυράς
Το χρυσό μου βιβλίο αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού
[1934, 4th edition]