Αρ. Π. Κουρτίδης
Ιστορίες. Αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού
[1934, 2nd edition]