Επ. Γ. Παπαμιχαήλ
Αλφαβητάριο. Μέρος Β'
[1923, 7th edition]