Επ. Γ. Παπαμιχαήλ
Αλφαβητάριο Μέρος Β΄
[1919, 2nd edition]