Δ. Ανδρεάδης, Α. Δελμούζος, Π. Νιρβάνας, Ζ. Παπαντωνίου, Μ. Τριανταφυλλίδης
Αλφαβητάριο. Πρώτο Μέρος.
[1920, 2nd edition]